Siemens Srbija

Najuspešniji studenti Elektrotehničkog fakulteta posetili četiri Siemens fabrike

Najuspešniji studenti Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu tokom četvorodnevnog nagradnog studijskog putovanja obišli su fabrike kompanije Siemens u zemljama u okruženju. Nagrađeni studenti bili su u prilici da se upoznaju sa najsavremenijim proizvodnim procesima u Siemens-ovim fabrikama u Zagrebu, Weiz-u, Budimpešti i Subotici.

Kompanija Siemens d.o.o. Beograd kroz dugogodišnju saradnju sa Elektrotehničkim fakultetom u Beogradu, svake godine nagrađuje diplomama i novčanim nagradama najbolje studente, a ove godine troje najuspešnijih nagrađeno je putovanjem koje je imalo za cilj da upotpuni njihova teorijska znanja. Studentima beogradskog fakulteta na putovanju se pridružilo i dvoje najboljih studenata sa podgoričkog Elektrotehničkog fakulteta, zahvaljujući kompaniji  Siemens d.o.o. Podgorica.

"Kompanija Siemens predstavlja dugogodišnjeg partnera obrazovnim institucijama u zemlji  i regionu i zajedno sa njima nastoji da doprinese razvoju stručnjaka, posebno u tehničkim naukama. Ovi mladi ljudi koji već sada, tokom studija, ostvaruju izuzetne rezultate su kadrovi koji predstavljaju veliki potencijal za budućnost. Zadovoljstvo nam je što smo im omogućili da se u praksi upoznaju sa najsavremenijim rešenjima i tehnologijama koje Siemens proizvodi u fabrikama koje su posetili i verujemo da će im iskustva koja su stekli pomoći tokom daljeg obrazovanja i usmerenja." rekla je Jovana Žuržin, rukovodilac odeljenja za komunikacije i odnose sa državnim institucijama u kompaniji Siemens d.o.o. Beograd.

31.03.2015.

Siemens nagradio najbolje studente


300 dpi - Budimpešta


300 dpi - Subotica


300 dpi - Weiz


300 dpi - Zagreb

Siemens AG (Berlin i Minhen) je globalni tehnološki lider koji je više od 170 godina prepoznatljiv po tehničkim unapređenjima, inovacijama, kvalitetu i pouzdanosti proizvoda i usluga koje pruža širom sveta. Kompanija je aktivna u više od 190 zemalja, sa fokusom na oblasti elektrifikacije, automatizacije i digitalizacije. Jedan je od najvećih svetskih proizvođača energetski efikasnih tehnologija i tehnologija koje čuvaju resurse. Siemens je broj 1 u proizvodnji ofšor turbina, vodeći dobavljač  kombinovanih cikličnih turbina za proizvodnju električne energije, vodeći provajder rešenja za prenos električne energije i lider u infrastrukturnim rešenjima i rešenjima u oblasti automatizacije i softvera za potrebe industrije. Kompanija je takođe vodeći isporučilac medicinske opreme iz oblasti imidžing dijagnostike - kao što su kompjuterizovana tomografija i imidžing sistemi magnetne rezonance – i lider u oblasti laboratorijske dijagnostike, kao i u oblasti kliničkih informacionih tehnologija. U fiskalnoj 2016. godini, koja se završila 30. septembra  2016., prihodi iz redovnog poslovanja iznosili su ukupno 79,6 milijardi evra, a dohodak od redovnog poslovanja 5,6 milijardi evra . Krajem septembra 2016., Siemens je imao oko 351.000 redovno zaposlenih širom sveta.  Više informacija možete naći na web stranici: www.siemens.com

Siemens je prisutan u Srbiji od 1887. godine, a 1996. je osnovan Siemens d.o.o. Beograd sa ciljem da neposrednim delovanjem doprinese bržem oporavku i razvoju privrede i infrastrukturnih sistema u Srbiji. U lokalnoj kompaniji trenutno radi oko 1.750 zaposlenih, u svim oblastima u kojima je aktivna i matična kuća. Više informacija možete naći na web stranici: www.siemens.rs