Siemens Srbija

Još jedna uspešna godina za Siemens i subotičku fabriku vetrogeneratora

Kompanija Simens d.o.o. Beograd obeležila je kraj poslovne 2014. godine druženjem sa predstavnicima medija u Subotici, tokom kojeg su u prijatnoj atmosferi predstavljeni ostvareni rezultati fabrike vetrogeneratora koja već 11 godina uspešno posluje u ovom gradu.

Poslovanje Simensa u Srbiji obeležio je nastavak dobrih rezultata, veliki broj uspešno realizovanih projekata u svim oblastima poslovanja  i stalnih tehnoloških unapređenja zahvaljujući kojima je ova kompanija više od jednog veka jedna od najuspešnijih na ovdašnjem tržištu. Od 1. oktobra 2013. do 30. septembra 2014. godine, Siemens-ovi prihodi u Srbiji iznosili su oko 78 miliona EUR, dok je ukupan iznos novih narudžbina bio 79 miliona EUR. Na kraju 2014. godine, kompanija upošljava ukupno 1000 ljudi, od čega je 852 zaposlenih u subotičkoj fabrici vetrogeneratora.

Jedanaestu godinu poslovanja Simensove fabrike vetrogeneratora obeležio je porast broja porudžbina generatora usled potražnje na svetskom tržištu. U fabrici je do sada proizvedeno više od 15.000 vetrogeneratora, a stalnim ulaganjem u proizvodnju, kvalitet proizvoda i zaposlene, ova fabrika je postala jedna od najvećih u Siemens sistemu. Ukoliko se ovaj trend rasta i potražnje na tržištu nastavi i naredne godine, u fabrici se mogu očekivati i nova zapošljavanja.

Dalji razvojni planovi fabrike podrazumevaju i proširenje saradnje sa domaćim dobavljačima. Kompanija Siemens d.o.o. Beograd je 2013. godine, u saradnji sa Asocijacijom za mala i srednja preduzeća i preduzetnike Srbije, a uz podršku Ministarstva privrede Republike Srbije, organizovala Sajam za buduće poslovne partnere - Postani Siemens dobavljač. Sajam je tada okupio više od 250 zainteresovanih preduzeća koja su konkurisala kako bi u narednom periodu postali dobavljači jednog od najvećih industrijskih giganata. Projekat je trenutno u finalnoj fazi selekcije, pa će u budućnosti u proizvodnom procesu učestvovati odabrana domaća preduzeća. To će jednoj od najvećih fabrika u Siemens sistemu omogućiti dodatna unapređenja u kvalitetu proizvodnje i brzini isporuke.

Tokom 2014. godine, na inicijativu kompanije Siemens u subotičkoj tehničkoj školi Ivan Sarić, uveden je  novi obrazovni profil  bravar – zavarivač. Profil je uveden u sklopu projekta uvođenja novih obrazovnih profila u školskom sistemu koji je pokrenula Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), uz podršku Vlade Nemačke i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. 30 đaka od septembra već pohađa nastavu u okviru novog smera, a Siemens će im obezbediti stručnu praksu u fabrici kako bi se već tokom školovanja upoznali sa procesom rada. Kompanija će mladim praktikantima obezbediti i određenu nadoknadu za njihov rad, a dugoročni cilj ove saradnje je da kadrovi koji steknu zvanje bravar–zavarivač prođu praktičnu nastavu, sa mogućnošću zaposlenja u Simensu.

Pored nastavka uspešnog poslovanja fabrike, i u ostalim segmentima poslovanja Siemens je tokom 2014. godine ostvario zapažene rezultate i učešćem u realizaciji kapitalnih investicija predstavljao ključnog partnera domaće privrede.

02.12.2014.

Siemens uspešno završio 2014 godinu


300 dpi


300 dpi


300 dpi


300 dpi

Siemens AG (Berlin i Minhen) je globalni tehnološki lider koji je više od 170 godina prepoznatljiv po tehničkim unapređenjima, inovacijama, kvalitetu i pouzdanosti proizvoda i usluga koje pruža širom sveta. Kompanija je aktivna u više od 190 zemalja, sa fokusom na oblasti elektrifikacije, automatizacije i digitalizacije. Jedan je od najvećih svetskih proizvođača energetski efikasnih tehnologija i tehnologija koje čuvaju resurse. Siemens je broj 1 u proizvodnji ofšor turbina, vodeći dobavljač  kombinovanih cikličnih turbina za proizvodnju električne energije, vodeći provajder rešenja za prenos električne energije i lider u infrastrukturnim rešenjima i rešenjima u oblasti automatizacije i softvera za potrebe industrije. Kompanija je takođe vodeći isporučilac medicinske opreme iz oblasti imidžing dijagnostike - kao što su kompjuterizovana tomografija i imidžing sistemi magnetne rezonance – i lider u oblasti laboratorijske dijagnostike, kao i u oblasti kliničkih informacionih tehnologija. U fiskalnoj 2016. godini, koja se završila 30. septembra  2016., prihodi iz redovnog poslovanja iznosili su ukupno 79,6 milijardi evra, a dohodak od redovnog poslovanja 5,6 milijardi evra . Krajem septembra 2016., Siemens je imao oko 351.000 redovno zaposlenih širom sveta.  Više informacija možete naći na web stranici: www.siemens.com

Siemens je prisutan u Srbiji od 1887. godine, a 1996. je osnovan Siemens d.o.o. Beograd sa ciljem da neposrednim delovanjem doprinese bržem oporavku i razvoju privrede i infrastrukturnih sistema u Srbiji. U lokalnoj kompaniji trenutno radi oko 1.750 zaposlenih, u svim oblastima u kojima je aktivna i matična kuća. Više informacija možete naći na web stranici: www.siemens.rs