Siemens Srbija

Korak ispred vremena

125 godina Siemensa u Srbiji

Mali je broj kompanija u svetu poput Siemensa iza čijeg uspešnog poslovanja stoji tradicija duga 165 godina sa jedne, i inovacije sa druge strane. Od progresivnih, dalekosežnih ideja Werner von Siemens-a, koje su i tada, te davne 1847. godine, bile ispred svog vremena, Siemens je izrastao u lidera na svetskom tržištu elektronike i elektrotehnike.

Siemens je prisutan na tržištu Srbije već 125 godina, tačnije od 1887. godine kada je učestvovao u pionirskim poduhvatima elektrifikacije Srbije.

125 godina uspešnog poslovanja kompanije Siemens u Srbiji pravi je pokazatelj dugoročnog partnerstva srpske privrede i Siemensa zasnovanog na tradiciji i inovacijama.

Monografija

Siemens Srbija je u saradnji sa Institutom za savremenu istoriju iz Beograda izradio monografiju “Korak ispred vremena – 125 godina Siemensa u Srbiji”. U bogato ilustrovanoj monografiji baziranoj na istorijskim činjenicama dat je prikaz dugogodišnjeg partnerstva srpske privrede i Siemensa koje datira još iz 19. veka tj. kada se ime Siemens prvi put pojavljuje u našoj zemlji.

Korak ispred vremena
125 godina Siemensa u Srbiji

Studija "Urbani izazovi grada Beograda"

U okviru obeležavanja 125 godina poslovanja u Srbiji, kompanija Siemens je organizovala i konferenciju „Urbani izazovi gradova“ na kojoj je javnosti predstavljena studija „Urbani izazovi grada Beograda“. Na osnovu istraživanja u oblastima od strateške važnosti za razvoj glavnog grada, u studiji su predložena konkretna, moguća rešenja za Beograd, ali i druge gradove u cilju unapređenja održivosti urbanih infrastruktura iz oblasti saobraćaja, energetske i vodne infrastrukture.

Opširnije