Siemens Srbija

Urbani izazovi gradova

U okviru obeležavanja 125 godina poslovanja u Srbiji, kompanija Siemens organizovala je i konferenciju „Urbani izazovi gradova“ na kojoj je u okviru panel diskusije predstavljena studija „Urbani izazovi grada Beograda“.

Diskusiju je otvorio gospodin Zoran Alimpić, zamenik predsednik Skupštine Grada, a specijalni gost panela bio je Martin Pauel, bivši savetnik za pitanja životne sredine Borisa Džonsona, gradonačelnika Londona i direktor urbanog razvoja kompanije Siemens. U panel diskusiji učestvovali su i prof. dr Nikola Rajaković, profesor na Elektrotehničkom fakultetu, član stručnog tima koji je radio na izradi studije, zatim, Dejan Vasović, gradski arhitekta, kao i Peter Vandaler zadužen u ime Siemensa za poslovanje sa gradom Bečom.

Zaključak panel diskusije je da kvalitet života i ukupan prosperitet gradova zavise od toga da li je ekonomski i socijalni razvoj oslonjen na ključnu ideju, da sve zavisi od načina i stepena korišćenja prirodnih i kulturnih resursa, kao i kapaciteta životne sredine. To je izazov kako za Beograd tako i za ostale gradove u regionu, pogotovo u situaciji kada postoji velika potreba za privlačenjem novih investicija na jednoj strani, a relativna preopterećenost i čak ugroženost prirodnih resursa na drugoj strani.

Studija "Urbani izazovi grada Beograda"

Na osnovu istraživanja u oblastima od strateške važnosti za razvoj glavnog grada u studiji „Urbani izazovi grada Beograda“ su predložena konkretna, moguća rešenja za Beograd, ali i druge gradove u cilju unapređenja održivosti urbanih infrastruktura iz oblasti saobraćaja, energetske i vodne infrastrukture.

Na izradi studije učestovala je grupa autora po oblastima: Uvod, metodologija i koordinacija: PALGO centar (prof.dr Borislav Stojkov); Saobraćaj: prof.dr Smiljan Vukanović; Energetski razvoj: prof.dr Nikola Rajaković i prof. dr Goran Jankes; Vodna infrastruktura: prof.dr Marko Ivetić i Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo.

Primeri dobre prakse – tim Siemensa d.o.o. Beograd (Saobraćaj: mr Saša Stamenković i Slobodan Stefanović; Energetski razvoj: Dušan Muškatirovič, Andrej Škorc i Goran Milisavljević; Vodna infrastruktura: Marko Nikolič i Marko Milenković, Finansiranje: Bogdan Kravić), koordinator projekta Mirjana Cvijanović.

Posebnu zahvalnost za konstruktivne komentare i doprinose u izradi Studije kompanija Siemens duguje gradu Beogradu i Upravi za energetiku grada Beograda.

Urbani izazovi grada Beograda.pdf