Siemens Srbija

Zelena kompanija

Siemens je kompanija koja ima najbogatiji portfolio proizvoda koji štite životnu sredinu i unapređuju energetsku efikasnost, i koja je u 2009. ostvarila prihod od 23 milijarde evra – deo tog prihoda potiče i od proizvoda iz Subotice

Siemens je postavio cilj da do 2011. godine sopstvenu emisiju CO2 smanji za 20 procenata u odnosu na 2006. godinu – ovaj koncept se sledi i u fabrici u Subotici

Fabrika Loher Elektro se odgovorno ponaša prema životnoj sredini - zahvaljujući sistemima za unapređenje energetske efikasnosti, koji uvode strogu kontrolu potrošnje vode i toplotne energije, ukupni troškovi za energiju smanjeni su za 15 do 20 procenata. Pored toga, 75% industrijskog otpada koji dolazi kao nus proizvod u proizvodnji se reciklira.