Siemens Srbija

Razvoj, optimizacija, inovacija

 • Projektovanje, izrada i verifikacija presa (CE znak – TÜV Rheinland) za kalibraciju i mikanizaciju namotaja statora i štapova rotora
  • Za potrebe LES-a
  • Za potrebe matične firme LOHER GmbH
  • Za izvoz u Kinu (preko Loher GmbH)
 • Projektovanje, izrada i verifikacija sistema za impregnaciju i polimerizaciju namotanih statora i rotora (Energomont)
  • Izrada sistema za impregnaciju sa 100%-nim monitoringom procesa
  • Izrada peći za polimerizaciju sa 100%-nim monitoringom procesa
  • Energetski efikasan sistem polimerizacije
 • Projektovanje, izrada i verifikacija mašina
  • za bandažiranje (CE znak – TÜV Rheinland)
  • obrtnih stolova (CE znak – TÜV Rheinland)
  • mašina za ravnanje i savijanje krajeva namotaja statora ( CE znak – TÜV Rheinland)
  • Peći za zagrevanje kućišta
  • Peći za HT tretman drvene ambalaže
 • Izrada i verifikacija uređaja za kontrolu ležajeva
 • Kompenzacija jalove energije u LES-u
 • Ugradnja hibridnog filtera radi smanjenja prljanja el. mreže kod mašina za balansiranje
 • Zatvoreni sistem vodenog hlađenja presa
 • Monitoring sistemi procesa
 • Monitoring rada presa kod izrade namotaja statora i rotora
 • Monitoring zatvorenog sistema vodenog hlađenja
 • Monitoring temperatura u server sobama
 • Monitoring potrošnje:
  • električne energije i trafo stanice
  • vode, hidranta i sprinkler sistema
  • gasa (zemni, TNG, industrijski)
 • Monitoring rada peći u LES-u
 • Monitoring tehnološkog procesa proizvodnje u svim segmentima proizvodnje
 • Monitoring otpadnih materijala (reciklaža – deponija)
 • Izrada i verifikacija izrade rotora sa permanentnim magnetima u LES-u
 • Izrada prototipa
 • Realizacija proizvodnje 0 - serije
 • Izrada i verifikacija montaže sinhronog generatora (PERM) u LES-u
 • Izrada prototipa
 • Realizacija proizvodnje 0 - serije
 • Pripreme za usvajanje tehnologije namotavanja statora sinhronog generatora konstrukcije Siemens Berlin (vetrogenerator bez prenosnika, snage 3-10 MW – formiran iz segmenata statora – rotor sa permanentnim magnetima)