Siemens Srbija

Industrijske komunikacije

Naziv kursa: PROFINET sistemski kurs
Kratak naziv: IK-PNSYS

Opis

Na ovom kursu ćete naučiti o PROFINETu kao otvorenom standardu, okrenutom ka budućnosti, za automatizaciju u Siemens-u (članica Profibus/Profinet organizacija) baziranom na Industrijskom Eternet-u.

Korišćenjem SIMATIC NET komponenti naučićete kako da parametrizujete, pustite u rad i dijagnostikujete PROFINET mrežu brzo i efikasno.

Brojne praktične vežbe prate i proširuju teorijski stečeno znanje.

Ovaj kurs kombinuje Web obuku na internetu sa 3 radna dana na samom kursu. Kako biste se bolje pripremili za učešće na kursu možete dobiti linkove za web bazirane kurseve (WBTs) " Industrial Ethernet ". Korišćenjem ovih WBT kurseva možete povećati efekat pohađanja ovog kursa.

Zahtevi

Osnovno poznavanje SIMATIC S7 u skladu sa kursevima ST-PRO2 ili ST-SERV2 Pored toga, na internetu se nalazi tzv. ulazni test. Dakle, možete proveriti da kurs po vašem izboru odgovara vašim znanjima.

Ciljna grupa

  • Programeri
  • Inženjeri za puštanje u rad
  • Servisno osoblje
  • Operateri korisnici
  • Osoblje iz održavanja

Sadržaj

  • Osnove PROFINET IO, konfigurisanje i programiranje, kao i osnove PROFINET RT&IRT
  • Integracija konvencionalnih distribuiranih periferija putem PROFINET-a, uređaji sa proxy funkcionalnostima
  • Nezavisno od proizvođača, širom postrojenja, inženjering i dijagnostika pomoću inženjerskih alata
  • Priručnici za instalaciju PROFINET IO mreža • Uvod u integrisane Web-servise PROFINET uređaja
  • Praktični primeri i vežbe

Dodatni komentari

U ovom kursu ćete raditi sa SIMATIC STEP 7. V5.5 softverom.
Po završetku kursa svaki polaznik dobija zvanični Siemens SITRAIN sertifikat o završenoj obuci.
Pored toga, možemo poslati web linkove sa svim raspoloživim obukama u Nemačkoj (SITRAIN), listu Web Based obuka (besplatnih), kao i link za preuzimenje STEP 7 Lite (besplatno).