Siemens Srbija

Potpisan Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji Grada Beograda i kompanije Siemens

Gradonačelnik Beograda Siniša Mali i generalni direktor kompanije Siemens d.o.o. Beograd Udo Ajhlinger potpisali su danas u Starom dvoru Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji između Grada Beograda i kompanije Siemens.

Gradonačelnik Siniša Mali istakao je da će sporazum omogućiti lakše ostvarivanje ciljeva održivog razvoja Grada Beograda u oblastima tehničke infrastrukture, energetske održivosti i saobraćaja.

„Grad Beograd ulaže velike napore u modernizaciju i održivi razvoj i zbog toga smo, na primer, i sproveli nabavku pet električnih autobusa, koji ne zagađuju okolinu. Trudimo se da stvorimo održivi grad i siguran sam da će nam ovaj sporazum sa Siemens-om pomoći u velikoj meri. Siemens je poznat u svetu po tehničkim unapređenjima, kvalitetu i pouzdanosti proizvoda, kao i usluga u oblastima energetike, saobraćaja i informacionih tehnologija koja integrisana omogućavaju održivi razvoj većih gradova,“ rekao je gradonačelnik.

Generalni direktor kompanije Siemens u Srbiji Udo Ajhlinger naglasio je da se veoma raduje saradnji sa Gradom Beogradom koji je prepoznao značaj uključivanja tehnološkog partnera u ranoj fazi planiranja razvoja. Gradovi koji su to uvideli postaju konkurentniji i održiviji, odnosno, postaju takozvani "pametni gradovi". Siemens je partner gradovima širom sveta, partner koji ima mogućnost da ponudi najefikasnija i ekonomski najadekvatnija - „ključ u ruke“ – rešenja, na jednom mestu.

Na osnovu ovog sporazuma strane će razmenjivati informacije o tehničko-tehnološkim trendovima u primeni inovativnih, energetski efikasnih i pouzdanih proizvoda i rešenja za Grad Beograd. Ukoliko je Grad Beograd zainteresovan da takva rešenja primeni, Siemens će predstaviti analize i iskustva na sličnim projektima sprovedenim u drugim prestonicama i većim gradovima Evrope u kojima je Siemens uključen.

04.02.2016.

Potpisan Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji Grada Beograda i kompanije Siemens


300 dpi

Siemens AG (Berlin i Minhen) je globalni tehnološki lider koji je više od 170 godina prepoznatljiv po tehničkim unapređenjima, inovacijama, kvalitetu i pouzdanosti proizvoda i usluga koje pruža širom sveta. Kompanija je aktivna u više od 190 zemalja, sa fokusom na oblasti elektrifikacije, automatizacije i digitalizacije. Jedan je od najvećih svetskih proizvođača energetski efikasnih tehnologija i tehnologija koje čuvaju resurse. Siemens je broj 1 u proizvodnji ofšor turbina, vodeći dobavljač  kombinovanih cikličnih turbina za proizvodnju električne energije, vodeći provajder rešenja za prenos električne energije i lider u infrastrukturnim rešenjima i rešenjima u oblasti automatizacije i softvera za potrebe industrije. Kompanija je takođe vodeći isporučilac medicinske opreme iz oblasti imidžing dijagnostike - kao što su kompjuterizovana tomografija i imidžing sistemi magnetne rezonance – i lider u oblasti laboratorijske dijagnostike, kao i u oblasti kliničkih informacionih tehnologija. U fiskalnoj 2016. godini, koja se završila 30. septembra  2016., prihodi iz redovnog poslovanja iznosili su ukupno 79,6 milijardi evra, a dohodak od redovnog poslovanja 5,6 milijardi evra . Krajem septembra 2016., Siemens je imao oko 351.000 redovno zaposlenih širom sveta.  Više informacija možete naći na web stranici: www.siemens.com

Siemens je prisutan u Srbiji od 1887. godine, a 1996. je osnovan Siemens d.o.o. Beograd sa ciljem da neposrednim delovanjem doprinese bržem oporavku i razvoju privrede i infrastrukturnih sistema u Srbiji. U lokalnoj kompaniji trenutno radi oko 1.750 zaposlenih, u svim oblastima u kojima je aktivna i matična kuća. Više informacija možete naći na web stranici: www.siemens.rs