Siemens Srbija

Učenici tehničke škole „Ivan Sarić“, posetili Siemens fabriku u Subotici

Fabriku vetrogeneratora kompanije Siemens u Subotici posetili su učenici Tehničke škole „Ivan Sarić“. 24 učenika smera bravar–zavarivač u pratnji nastavnika praktične nastave obišli su pogon fabrike, gde su se upoznali sa proizvodnim procesom, jer ih od naredne školske godine očekuje praksa u fabrici.

Učenici su se kroz interaktivnu turu po fabrici upoznali sa konkretnim zadacima i organizacijom posla na radnim mestima na kojima će obavljati stručnu praksu. Sedmoro đaka je tokom juna već pohađalo blok praksu u Siemensovoj fabrici, a za narednu godinu je planiran nastavak prakse za učenike, gde će biti u prilici da se upoznaju sa najsavremenijim proizvodnim procesima, i usvajaju i primenjuju znanje iz oblasti u kojoj se školuju.

Novi smer u školi „Ivan Sarić“ uveden je upravo na inicijativu kompanije Siemens d.o.o. Beograd, a u okviru projekta uvođenja novih obrazovnih profila u školskom sistemu koji je pokrenula Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), uz podršku Vlade Nemačke i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

„Porast obima proizvodnje u Siemens fabrici u Subotici nameće potrebu za kvalifikovanim kadrovima, među kojima je i profil bravara-zavarivača za koji se trenutno obrazuje 24 učenika u subotičkoj tehničkoj školi „Ivan Sarić“. Stvaranje kadrova koji su već tokom školovanja prošli obuku kompaniji će doneti uštede u vremenu i poboljšanja u procesu proizvodnje, a mladim ljudima mogućnost da već tokom školovanja steknu praktična znanja i iskustva koja tržište rada percepira kao deficitarna.“, izjavila je Jovana Žuržin, rukovodilac odeljenja Corporate Communications and Government Affairs u kompaniji Siemens Srbija.

Siemens će učenicima, pored prakse, obezbediti i određenu nadoknadu za njihov rad, dok je dugoročni cilj ove saradnje da kadrovi koji steknu zvanje bravar–zavarivač i prođu praktičnu nastavu, lakše dođu do stalnog zaposlenja.

Ovakav model dualnog obrazovanja nudi višestruku korist – i kompanijama koje imaju potrebe za određenim kadrovima, i mladim ljudima koji nakon svog školovanja imaju konkretniju perspektivu i bržu mogućnost zaposlenja u struci.

Kompanija Siemens u svojoj fabrici generatora u Subotici zapošljava 1.050 ljudi. Otvaranjem novog obrazovnog profila otvara se perspektiva za daljim rastom broja zaposlenih.

15.06.2015.

Poseta učenika škole Ivan Sarić Siemens fabrici


300 dpi


300 dpi


300 dpi


300 dpi

Siemens AG (Berlin i Minhen) je globalni tehnološki lider koji je više od 170 godina prepoznatljiv po tehničkim unapređenjima, inovacijama, kvalitetu i pouzdanosti proizvoda i usluga koje pruža širom sveta. Kompanija je aktivna u više od 190 zemalja, sa fokusom na oblasti elektrifikacije, automatizacije i digitalizacije. Jedan je od najvećih svetskih proizvođača energetski efikasnih tehnologija i tehnologija koje čuvaju resurse. Siemens je broj 1 u proizvodnji ofšor turbina, vodeći dobavljač  kombinovanih cikličnih turbina za proizvodnju električne energije, vodeći provajder rešenja za prenos električne energije i lider u infrastrukturnim rešenjima i rešenjima u oblasti automatizacije i softvera za potrebe industrije. Kompanija je takođe vodeći isporučilac medicinske opreme iz oblasti imidžing dijagnostike - kao što su kompjuterizovana tomografija i imidžing sistemi magnetne rezonance – i lider u oblasti laboratorijske dijagnostike, kao i u oblasti kliničkih informacionih tehnologija. U fiskalnoj 2016. godini, koja se završila 30. septembra  2016., prihodi iz redovnog poslovanja iznosili su ukupno 79,6 milijardi evra, a dohodak od redovnog poslovanja 5,6 milijardi evra . Krajem septembra 2016., Siemens je imao oko 351.000 redovno zaposlenih širom sveta.  Više informacija možete naći na web stranici: www.siemens.com

Siemens je prisutan u Srbiji od 1887. godine, a 1996. je osnovan Siemens d.o.o. Beograd sa ciljem da neposrednim delovanjem doprinese bržem oporavku i razvoju privrede i infrastrukturnih sistema u Srbiji. U lokalnoj kompaniji trenutno radi oko 1.750 zaposlenih, u svim oblastima u kojima je aktivna i matična kuća. Više informacija možete naći na web stranici: www.siemens.rs