Siemens Srbija

Novi obrazovni smer bravar–zavarivač u tehničkoj školi „Ivan Sarić“, šansa za rad u Simensu

U sredu, 25. juna 2014. godine u 10 sati, u Tehničkoj školi „Ivan Sarić“ u Subotici biće predstavljen novi obrazovni smer u okviru kojeg će se učenici školovati za zanimanje bravar-zavarivač. Novo zanimanje u ovoj školi uvedeno je na osnovu potreba tržišta rada, kao i kadrovskih potreba kompanije Siemens d.o.o. Beograd, u svojoj fabrici vetrogeneratora u Subotici koja će učenicima novog smera obezbediti stručnu praksu.

Uvođenje novog obrazovnog profila sprovodi se u okviru projekta koji je inicirala Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ), a uz podršku Vlade Nemačke i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, koje je dalo odobrenje za otvaranje ovog smera.

Na osnovu petogodišnjeg plana razvoja Simensove fabrike vetrogeneratora u Subotici, menadžment kompanije zaključio je da su kompaniji Siemens neophodni radnici koji su obučeni za profil bravar-zavarivač, koje je deficitarno na domaćem tržištu rada. Kompanija Simens i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ) su stupile u kontakt sa Tehničkom školom „Ivan Sarić“ iz Subotice sa predlogom za uspostavljanjem saradnje u obrazovanju ovog profila, a koja će učenicima pored stručne prakse i upoznavanja sa procesom rada već tokom školovanja, omogućiti da ostvare lakše zaposlenje.

Simens će pored prakse obezbediti i određenu nadoknadu za njihov rad, dok je dugoročni cilj ove saradnje da kadrovi koji steknu zvanje bravar–zavarivač i prođu praktičnu nastavu, u kompaniji ostvare i stalno zaposlenje.

Ispred kompanije Simenes d.o.o. Beograd na skupu povodom predstavljanja novog obrazovnog profila prisustvovaće Desa Damljanović, rukovodilac HR sektora.

23.06.2014.

Predstavljanje novog obrazovnog profila bravar-zavarivač.pdf

Siemens AG (Berlin i Minhen) je globalni tehnološki lider koji je više od 170 godina prepoznatljiv po tehničkim unapređenjima, inovacijama, kvalitetu i pouzdanosti proizvoda i usluga koje pruža širom sveta. Kompanija je aktivna u više od 190 zemalja, sa fokusom na oblasti elektrifikacije, automatizacije i digitalizacije. Jedan je od najvećih svetskih proizvođača energetski efikasnih tehnologija i tehnologija koje čuvaju resurse. Siemens je broj 1 u proizvodnji ofšor turbina, vodeći dobavljač  kombinovanih cikličnih turbina za proizvodnju električne energije, vodeći provajder rešenja za prenos električne energije i lider u infrastrukturnim rešenjima i rešenjima u oblasti automatizacije i softvera za potrebe industrije. Kompanija je takođe vodeći isporučilac medicinske opreme iz oblasti imidžing dijagnostike - kao što su kompjuterizovana tomografija i imidžing sistemi magnetne rezonance – i lider u oblasti laboratorijske dijagnostike, kao i u oblasti kliničkih informacionih tehnologija. U fiskalnoj 2016. godini, koja se završila 30. septembra  2016., prihodi iz redovnog poslovanja iznosili su ukupno 79,6 milijardi evra, a dohodak od redovnog poslovanja 5,6 milijardi evra . Krajem septembra 2016., Siemens je imao oko 351.000 redovno zaposlenih širom sveta.  Više informacija možete naći na web stranici: www.siemens.com

Siemens je prisutan u Srbiji od 1887. godine, a 1996. je osnovan Siemens d.o.o. Beograd sa ciljem da neposrednim delovanjem doprinese bržem oporavku i razvoju privrede i infrastrukturnih sistema u Srbiji. U lokalnoj kompaniji trenutno radi oko 1.750 zaposlenih, u svim oblastima u kojima je aktivna i matična kuća. Više informacija možete naći na web stranici: www.siemens.rs