Siemens Srbija

Siemens vodi pobednike konkursa u London

BelTube pobednički je tim konkursa „Planiranje otpornih i prilagodljivih gradova“, namenjenog studentima i mladim stručnjacima, koji su kao nagradu od kompanija Siemens d.o.o Beograd dobili put u London, kako bi posetili jednu od najodrživijih zgrada na svetu - Kristal. Pobednici konkursa proglašeni su u okviru međunarodne konferencije „Održivo urbano i saobraćajno planiranje (SUTP 2013)“, u organizaciji UNDP-a Srbije i Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, a uz podršku Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine.

Studenti i mladi stručnjaci imali su priliku da od 12. marta 2013. godine, od kada je konkurs otvoren, dostave radove iz oblasti arhitekture, urbanističkog i prostornog planiranja, saobraćaja i srodnih tehničkih disciplina i tako konkurišu za nagradu. Učesnici konkursa predlagali su najefikasnija rešenja za gradske celine, koja će moći da odole sve većim klimatskim promenama i negativnim efektima, a sa kojima se gradovi već sada susreću. Žiri koji je od pristiglog 21 rada odabrao najbolje, činili su mr Dejan Vasović, gradski arhitekta i pomoćnik gradonačelnika Beograda, dipl. ing. el. Vlado Pavlović predstavnik kompanije Siemens d.o.o. Beograd, kao i predstavnici fakulteta Univerziteta u Beogradu, doc. mr Biserka Mitrović sa Arhitektonskog fakulteta, doc. dr Velimir Šećerov sa Geografskog fakulteta i prof. dr Branimir Stanić sa Saobraćajnog fakulteta.

Međunarodna konferencije „Održivo urbano i saobraćajno planiranje (SUTP 2013)“ traje dva dana, 16. i 17. maja, a Simensova divizija „Mobility“, koja posluje u okviru sektora Infrastruktura i gradovi, predvođenim Anom Radonjić, imala je i svog prezentera iz Beča Markusa Raca, koji je izlagao na temu urbanih izazova gradova i inteligentnim upravljanjem saobraćajem u velikim gradovima. Konferencija je imala za cilj da omogući razmenu naprednih znanja i praksi u oblastima urbanog planiranja, saobraćaja i urbane mobilnosti.

17.05.2013.

Pobednici konkursa putuju u London


300 dpi


300 dpi


300 dpi


300 dpi

Siemens AG (Berlin i Minhen) je globalni tehnološki lider koji je više od 170 godina prepoznatljiv po tehničkim unapređenjima, inovacijama, kvalitetu i pouzdanosti proizvoda i usluga koje pruža širom sveta. Kompanija je aktivna u više od 190 zemalja, sa fokusom na oblasti elektrifikacije, automatizacije i digitalizacije. Jedan je od najvećih svetskih proizvođača energetski efikasnih tehnologija i tehnologija koje čuvaju resurse. Siemens je broj 1 u proizvodnji ofšor turbina, vodeći dobavljač  kombinovanih cikličnih turbina za proizvodnju električne energije, vodeći provajder rešenja za prenos električne energije i lider u infrastrukturnim rešenjima i rešenjima u oblasti automatizacije i softvera za potrebe industrije. Kompanija je takođe vodeći isporučilac medicinske opreme iz oblasti imidžing dijagnostike - kao što su kompjuterizovana tomografija i imidžing sistemi magnetne rezonance – i lider u oblasti laboratorijske dijagnostike, kao i u oblasti kliničkih informacionih tehnologija. U fiskalnoj 2016. godini, koja se završila 30. septembra  2016., prihodi iz redovnog poslovanja iznosili su ukupno 79,6 milijardi evra, a dohodak od redovnog poslovanja 5,6 milijardi evra . Krajem septembra 2016., Siemens je imao oko 351.000 redovno zaposlenih širom sveta.  Više informacija možete naći na web stranici: www.siemens.com

Siemens je prisutan u Srbiji od 1887. godine, a 1996. je osnovan Siemens d.o.o. Beograd sa ciljem da neposrednim delovanjem doprinese bržem oporavku i razvoju privrede i infrastrukturnih sistema u Srbiji. U lokalnoj kompaniji trenutno radi oko 1.750 zaposlenih, u svim oblastima u kojima je aktivna i matična kuća. Više informacija možete naći na web stranici: www.siemens.rs