Siemens Srbija

Simensu uručeno priznanje za donaciju Automobilskom Trening Centru Politehničke škole u Kragujevcu

Kompanija Siemens d.o.o. Beograd dobila je priznanje za podršku u osnivanju ATC Srbija - Automobilskog Trening Centra Politehničke škole u Kragujevcu, kojem je donirala opremu i softvere u vrednosti od 55.000 evra. Priznanje je, na svečanosti povodom završetka ovog značajnog projekta, uručio direktor škole g. Siniša Kojić.

„Obrazovanje je oblast u koju kompanija Simens neprestano ulaže, nastojeći da na različite načine mladima pomogne u njihovom daljem usavršavanju. Zahvaljujući našem znanju i iskustvima stečenim na projektima širom sveta, Srbiji možemo da ponudimo najbolja tehnološka rešenja i opremu. Politehnička škola opremljena je najsavremenijom Simens opremom i softverima koji će učenicima pomoći u daljem usavršavanju”, izjavio je Vladimir Duboka, direktor sektora Industrija kompanije Siemens d.o.o. Beograd.

Kompanija Simens je značajan partner grada Kragujevca. Kompanija je učestvovala u izgradnji nove Fijatove fabrike, opremljene najsevremenijim Simensovim mašinama. Prošle godine, upravo u ovom gradu, započeto je obeležavanje 125 godina Simensa u Srbiji održavanjem predstave i izložbe „Korak ispred vremena – inovacije koje su izmenile svet“ na gradskom trgu. Kompanija je u Kragujevcu, i širom Srbije, organizovala skup pod nazivom “Energetska efikasnost i briga o životnoj sredini” kako bi se predstavnicima javnih i privatnih kompanija koje posluju na teritorijama gradova predstavili konkretni predlozi i rešenja u oblasti energetske efikasnosti, sa ciljem da se pomogne domaćoj privredi da unapredi poslovanje.

15.03.2013.

Siemens nagradjen od Politehničke škole


300 dpi


300 dpi

Siemens AG (Berlin i Minhen) je globalni tehnološki lider koji je više od 170 godina prepoznatljiv po tehničkim unapređenjima, inovacijama, kvalitetu i pouzdanosti proizvoda i usluga koje pruža širom sveta. Kompanija je aktivna u više od 190 zemalja, sa fokusom na oblasti elektrifikacije, automatizacije i digitalizacije. Jedan je od najvećih svetskih proizvođača energetski efikasnih tehnologija i tehnologija koje čuvaju resurse. Siemens je broj 1 u proizvodnji ofšor turbina, vodeći dobavljač  kombinovanih cikličnih turbina za proizvodnju električne energije, vodeći provajder rešenja za prenos električne energije i lider u infrastrukturnim rešenjima i rešenjima u oblasti automatizacije i softvera za potrebe industrije. Kompanija je takođe vodeći isporučilac medicinske opreme iz oblasti imidžing dijagnostike - kao što su kompjuterizovana tomografija i imidžing sistemi magnetne rezonance – i lider u oblasti laboratorijske dijagnostike, kao i u oblasti kliničkih informacionih tehnologija. U fiskalnoj 2016. godini, koja se završila 30. septembra  2016., prihodi iz redovnog poslovanja iznosili su ukupno 79,6 milijardi evra, a dohodak od redovnog poslovanja 5,6 milijardi evra . Krajem septembra 2016., Siemens je imao oko 351.000 redovno zaposlenih širom sveta.  Više informacija možete naći na web stranici: www.siemens.com

Siemens je prisutan u Srbiji od 1887. godine, a 1996. je osnovan Siemens d.o.o. Beograd sa ciljem da neposrednim delovanjem doprinese bržem oporavku i razvoju privrede i infrastrukturnih sistema u Srbiji. U lokalnoj kompaniji trenutno radi oko 1.750 zaposlenih, u svim oblastima u kojima je aktivna i matična kuća. Više informacija možete naći na web stranici: www.siemens.rs