Siemens Srbija

Sektor Industrija organizovao trening za TIA-MICRO1

U periodu 13-14.02.2013. u prostorijama sektora Industrije Siemens d.o.o. Beograd u Zemunu, održan je kurs TIA-MICRO1 koji je namenjen inženjerima, programerima i osoblju iz održavanja. TIA-MICRO1 kurs se radi na najnovijim kontrolerima S7-1200 serije i najnovijoj verziji softvera za programiranje SIMATIC kontrolera - Step 7 Professional/Basic V11 - TIA PORTAL.

Familija kontrolera S7-1200 predstavlja jedan od najnaprednijih PLC-a današnjice, omogućavajući maksimalne performanse po minimalnoj ceni. Dodatna prednost je mogućnost integracije u postojeće sisteme zahvaljujući svojim odličnim komunikacionim karakteristikama. Po završetku kursa svaki polaznik dobija zvanični Siemens SITRAIN sertifikat o završenoj obuci. SITRAIN kursevi iz Siemens-ovog programa obuka donose opsežnu stručnost direktno od proizvođača opreme i obuhvataju čitav spektar proizvoda i sistema Siemens-ovog sektora Industrija. SITRAIN kursevi su na raspolaganju širom sveta, gde god vam je potrebna obuka, na preko 200 lokacija u 62 zemlje. U Srbiji SITRAIN kursevi se održavaju od 2003. godine. Obuke za programiranje i održavanje Simatic-a je prošlo više od 400 inženjera i tehničara.

TIA -MICRO1 kurs je držao prof. dr Goran Kvaščev sa Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, jedan od vodećih stručnjaka na polju industrijske automatizacije. Osnovne teme kursa bile su pregled i performanse familije kontrolera S7-1200, komponente TIA PORTAL-a (SIMATIC STEP 7 i WinCC Basic), postavljanje i montaža S7-1200 sistema za automatizaciju, adresiranje i ožičenje ulazno-izlaznih modula, te hardversko i softversko puštanje u rad S7-1200 iz TIA PORTAL-a. Na kraju, učesnici kursa imali su priliku da se upoznaju sa operatorskim panelom, a dublje razumevanje sadržaja omogućeno je kroz praktične vežbe na TIA sistemskom modelu. Kurs su uspešno završili programeri iz firme Forma Pharm, kao i Siemens-ovi inženjeri iz sektora EOG i Industrija. U narednom periodu Siemens d.o.o. Beograd planira redovno održavanje i promovisanje TIA-MICRO1 kursa po veoma pristupačnoj ceni.

23.02.2013.


300 dpi


300 dpi


300 dpi


300 dpi


300 dpi


300 dpi


300 dpi

Siemens AG (Berlin i Minhen) je globalni tehnološki lider koji je više od 170 godina prepoznatljiv po tehničkim unapređenjima, inovacijama, kvalitetu i pouzdanosti proizvoda i usluga koje pruža širom sveta. Kompanija je aktivna u više od 190 zemalja, sa fokusom na oblasti elektrifikacije, automatizacije i digitalizacije. Jedan je od najvećih svetskih proizvođača energetski efikasnih tehnologija i tehnologija koje čuvaju resurse. Siemens je broj 1 u proizvodnji ofšor turbina, vodeći dobavljač  kombinovanih cikličnih turbina za proizvodnju električne energije, vodeći provajder rešenja za prenos električne energije i lider u infrastrukturnim rešenjima i rešenjima u oblasti automatizacije i softvera za potrebe industrije. Kompanija je takođe vodeći isporučilac medicinske opreme iz oblasti imidžing dijagnostike - kao što su kompjuterizovana tomografija i imidžing sistemi magnetne rezonance – i lider u oblasti laboratorijske dijagnostike, kao i u oblasti kliničkih informacionih tehnologija. U fiskalnoj 2016. godini, koja se završila 30. septembra  2016., prihodi iz redovnog poslovanja iznosili su ukupno 79,6 milijardi evra, a dohodak od redovnog poslovanja 5,6 milijardi evra . Krajem septembra 2016., Siemens je imao oko 351.000 redovno zaposlenih širom sveta.  Više informacija možete naći na web stranici: www.siemens.com

Siemens je prisutan u Srbiji od 1887. godine, a 1996. je osnovan Siemens d.o.o. Beograd sa ciljem da neposrednim delovanjem doprinese bržem oporavku i razvoju privrede i infrastrukturnih sistema u Srbiji. U lokalnoj kompaniji trenutno radi oko 1.750 zaposlenih, u svim oblastima u kojima je aktivna i matična kuća. Više informacija možete naći na web stranici: www.siemens.rs