Siemens Srbija

Održan prvi kurs TIA-MICRO1

Siemens d.o.o. Beograd održao je 1. i 2. oktobra 2012. godine prvi kurs TIA-MICRO1. koji su uspešno završili programeri domaćih firmi City Group i Elmed.

TIA-MICRO1 kurs je namenjen inženjerima, programerima i osoblju iz održavanja, a odnosi se na familiju kontrolera S7-1200. TIA-MICRO1 kurs se radi na najnovijim kontrolerima S7-1200 serije i najnovijoj verziji softvera za programiranje SIMATIC kontrolera - Step 7 Professional/Basic V11 – TIA PORTAL. U narednom periodu Siemens d.o.o. Beograd planira redovno održavanje i promovisanje TIA-MICRO1 kursa po veoma pristupačnoj ceni.

Više informacija o ovom i ostalim SITRAIN kursevima koji se održavaju u kompaniji Siemens možete naći na www.siemens.rs/sitrain gde je dat i kratak sadržaj TIA-MICRO1 i ostalih kurseva koji su u ponudi SITRAN-a Srbija.

02.10.2012.


300 dpi

Siemens AG (Berlin i Minhen) je globalni tehnološki lider koji je više od 170 godina prepoznatljiv po tehničkim unapređenjima, inovacijama, kvalitetu i pouzdanosti proizvoda i usluga koje pruža širom sveta. Kompanija je aktivna u više od 190 zemalja, sa fokusom na oblasti elektrifikacije, automatizacije i digitalizacije. Jedan je od najvećih svetskih proizvođača energetski efikasnih tehnologija i tehnologija koje čuvaju resurse. Siemens je broj 1 u proizvodnji ofšor turbina, vodeći dobavljač  kombinovanih cikličnih turbina za proizvodnju električne energije, vodeći provajder rešenja za prenos električne energije i lider u infrastrukturnim rešenjima i rešenjima u oblasti automatizacije i softvera za potrebe industrije. Kompanija je takođe vodeći isporučilac medicinske opreme iz oblasti imidžing dijagnostike - kao što su kompjuterizovana tomografija i imidžing sistemi magnetne rezonance – i lider u oblasti laboratorijske dijagnostike, kao i u oblasti kliničkih informacionih tehnologija. U fiskalnoj 2016. godini, koja se završila 30. septembra  2016., prihodi iz redovnog poslovanja iznosili su ukupno 79,6 milijardi evra, a dohodak od redovnog poslovanja 5,6 milijardi evra . Krajem septembra 2016., Siemens je imao oko 351.000 redovno zaposlenih širom sveta.  Više informacija možete naći na web stranici: www.siemens.com

Siemens je prisutan u Srbiji od 1887. godine, a 1996. je osnovan Siemens d.o.o. Beograd sa ciljem da neposrednim delovanjem doprinese bržem oporavku i razvoju privrede i infrastrukturnih sistema u Srbiji. U lokalnoj kompaniji trenutno radi oko 1.750 zaposlenih, u svim oblastima u kojima je aktivna i matična kuća. Više informacija možete naći na web stranici: www.siemens.rs