Siemens Srbija

Održan SITRAIN kurs za SIMATIC S7, ST-PRO1

U periodu od 11. do 15. juna Sektor Industrija kompanije Siemens d.o.o. Beograd je organizovao SITRAIN certifikovani kurs ST-PRO1, obuku za industrijske računarske upravljačke sisteme tipa SIMATIC S7 za potrebe industrijskih korisnika.

Polaznici kursa, zaposleni u Mageti Marelli (2), LAD Group (2), Fabrici Kablova Zaječar (2), PFI i Pin d.o.o. Beograd, uspešno su savladali obuku za programiranje i održavanje najsavremenijih Siemens-ovih programabilnih kontrolera tipa SIMATIC u okruženju Totalno Integrisane Automatizacije.

Obuka obuhvata sistematizovani teorijski deo i propratne praktične vežbe sa demo modelima transportne trake, koji imaju sve osobine pravog procesa upravljanja. Kroz postepeno povećanje kompleksnosti vežbi, polaznici su postepeno uvedeni u svet SIEMENS SIMATIC kontolera od jednostavnih primera do zahtevnijih i složenijih aplikacija upravljanja analognim realnim situacijama u industrijskoj automatizaciji.

Ovaj kurs predstavlja uvodni osnovni kurs za korisnika koji se po prvi put sreće sa SIEMENS SIMATIC S7 kontrolerima i programskim paketom SIMATIC STEP 7. Teme obrađene kursom se baziraju na kontroleru SIMATIC S7-300, sa decentralizovanom periferijom ET200S, sa osvrtom na specifičnosti SIMATIC S7-400 familije programabilnih kontrolera. Objašnjeni su svi delovi programskog paketa SIMATIC STEP7 za ispravno konfigurisanje i kreiranje aplikativnog softvera za automatsko upravljanje.

Polaznici se, između ostalog, na kursu upoznaju sa osnovnim elementima PROFIBUS mreže, osnovama konfigurisanja i programiranja operatorskog panela TP177B kroz programski paket WinCC Flexible 2008, osnovama parametrizacije frekventnih regulatora i različitim metodama dijagnostike.

Ovakvom koncepcijom kursa je obuhvaćen znatan deo karakterističnih slučajeva koji se sreću u svakodnevnoj praksi industrijske automatizacije. Polaznici su naučili ne samo da kreiraju i modifikuju jednostavnije S7 programe, da pristupe problemu u duhu dobre inženjerske prakse, već i da, koristeći efikasne alate STEP7 programskog paketa, optimizuju svoj rad na projektu.

Ovom prilikom kurs je održao prof. Dr Dipl -ing. Milan Ristanović, profesor na katedri za Automatiku na Mašinskom fakultetu u Beogradu.

Po završetku kurseva, svi polaznici su dobili zvanične Siemens SITRAIN certifikate koji su priznati širom sveta.

Naredni kursevi: u periodu od 16.07.2012. do 20.07.2012. biće održan ST-PRO1 i u periodu od 23.07.2012. do 27.07.2012. biće održan ST-PRO2.

Siemens d.o.o. Beograd nastavlja dugogodišnju SITRAIN tradiciju koju je do sada prošlo više od 250 inženjera i tehničara od 2003. godine. Od ove godine je proširena ponuda kurseva koja sem standardnih kurseva i uključuje specijalizovane kurseve za Profinet, Safety sisteme, WinCC Flexible, SIMATIC PCS7 a u najavi su i kursevi za programiranje kontrolera u TIA portal radnom okruženju (ST7-TIAPRO1). Kursevi se izvode u Siemens training centru u Zemunu, Radoja Dakića 7. Uspostavljena je i saradnja Beogradskim univerzitetom te su predavači na kursevima, pored stručnjaka SIEMENS-a d.o.o. Beograd, profesori i asistenti sa katedra za Automatiku Elektrotehničkog i Mašinskog fakulteta u Beogradu.

Detaljan program kursa kao i informacije celokupnoj SITRAIN ponudi kurseva možete naći na: www.siemens.rs/sitrain

15.06.2012.

Siemens AG (Berlin i Minhen) je globalni tehnološki lider koji je više od 170 godina prepoznatljiv po tehničkim unapređenjima, inovacijama, kvalitetu i pouzdanosti proizvoda i usluga koje pruža širom sveta. Kompanija je aktivna u više od 190 zemalja, sa fokusom na oblasti elektrifikacije, automatizacije i digitalizacije. Jedan je od najvećih svetskih proizvođača energetski efikasnih tehnologija i tehnologija koje čuvaju resurse. Siemens je broj 1 u proizvodnji ofšor turbina, vodeći dobavljač  kombinovanih cikličnih turbina za proizvodnju električne energije, vodeći provajder rešenja za prenos električne energije i lider u infrastrukturnim rešenjima i rešenjima u oblasti automatizacije i softvera za potrebe industrije. Kompanija je takođe vodeći isporučilac medicinske opreme iz oblasti imidžing dijagnostike - kao što su kompjuterizovana tomografija i imidžing sistemi magnetne rezonance – i lider u oblasti laboratorijske dijagnostike, kao i u oblasti kliničkih informacionih tehnologija. U fiskalnoj 2016. godini, koja se završila 30. septembra  2016., prihodi iz redovnog poslovanja iznosili su ukupno 79,6 milijardi evra, a dohodak od redovnog poslovanja 5,6 milijardi evra . Krajem septembra 2016., Siemens je imao oko 351.000 redovno zaposlenih širom sveta.  Više informacija možete naći na web stranici: www.siemens.com

Siemens je prisutan u Srbiji od 1887. godine, a 1996. je osnovan Siemens d.o.o. Beograd sa ciljem da neposrednim delovanjem doprinese bržem oporavku i razvoju privrede i infrastrukturnih sistema u Srbiji. U lokalnoj kompaniji trenutno radi oko 1.750 zaposlenih, u svim oblastima u kojima je aktivna i matična kuća. Više informacija možete naći na web stranici: www.siemens.rs