Siemens Srbija

Održani SITRAIN kursevi za SIMATIC S7

U periodu od 19. do 30. marta i od 09. do 12. aprila Sektor Industrija kompanije Siemens d.o.o. Beograd organizovao je sledeće SITRAIN certifikovane kurseve: ST-PRO1, ST-PRO1 i ST-BWINCCS kao program sveobuhvatne obuke za industrijske računarske upravljačke sisteme tipa SIMATIC S7 za potrebe zaposlenih privrednog društva HE "Đerdap"

"Polaznici kursa, zaposleni privrednog društva HE "Đerdap" (HE "Đerdap I" (4), HE "Đerdap II" (3), i "Vlasinske HE" (1)), uspešno su savladali obuku za programiranje i održavanje najsavremenijih Siemens-ovih programabilnih kontrolera i SCADA sistema.

Obuka obuhvata sistematizovani teorijski deo i propratne praktične vežbe sa demo modelima transportne trake, koji imaju sve osobine pravog procesa upravljanja. Kroz postepeno povećanje kompleksnosti vežbi, polaznici su postepeno uvedeni u svet SIEMENS SIMATIC kontolera i WinCC nadzornog sistema, od jednostavnih primera do zahtevnijih i složenijih aplikacija upravljanja analognim realnim situacijama u industrijskoj automatizaciji.

ST-PRO1:

Ovaj kurs predstavlja uvodni osnovni kurs za korisnika koji se po prvi put sreće sa SIEMENS SIMATIC S7 kontrolerima i programskim paketom SIMATIC STEP 7. Teme obrađene kursom se baziraju na kontroleru SIMATIC S7-300, sa decentralizovanom periferijom ET200S, sa osvrtom na specifičnosti SIMATIC S7-400 familije programabilnih kontrolera. Objašnjeni su svi delovi programskog paketa SIMATIC STEP7 za ispravno konfigurisanje i kreiranje aplikativnog softvera za automatsko upravljanje.

Polaznici se, između ostalog, na kursu upoznaju sa osnovnim elementima PROFIBUS mreže, osnovama konfigurisanja i programiranja operatorskog panela TP177B kroz programski paket WinCC Flexible 2008, osnovama parametrizacije frekventnih regulatora, i različitim metodama dijagnostike.

Ovakvom koncepcijom kursa je obuhvaćen znatan deo karakterističnih slučajeva koji se sreću u svakodnevnoj praksi industrijske automatizacije. Polaznici su naučili ne samo da kreiraju i modifikuju jednostavnije S7 programe, da pristupe problemu u duhu dobre inženjerske prakse, već i da, koristeći efikasne alate STEP7 programskog paketa, optimizuju svoj rad na projektu.

ST-PRO2:

Ovaj kurs je namenjen korisnicima sa koji žele da se upoznaju sa proširenim tehnikama programiranja SIMATIC S7 objekata. Korisnici su dobili detaljan pregled human-machine interfejsa, PROFIBUS DP-a i integracije frekventnih regulatora.

Korisnici su naučili o prednostima Totalno Integrisane Automatizacije u diskretnim industrijama koji su im pomogli da dobiju sistemsku sliku sopstvene fabrike i bolje razumevanje uzajamne interakcije pojedinih komponenti. Polaznici su naučili kako da kreiraju strukturu i opsežne S7 programe. Ovo je polaznicima omogućilo da po završetku kursa efikasno rade sa STEP 7, skrate fazu inženjeringa i minimiziraju izvore grešaka kroz optimalne konfiguracije postrojenja.

ST-BWINCCS:

Ovaj kurs se bavi konfigurisanjem SCADA SIMATIC WinCC softvera i namenjen je korisnicima koji se po prvi put sreću sa ovim sistemom za vizuelizaciju. Tokom kursa se obrađuju i neki od WinCC opcionih paketa i dodataka.

Kroz jednostavne primere, polaznici su stekli osnovna znanja neophodna da koriste i konfigurišu SCADA sistem jednostavno i brzo u sopstvenim aplikacijama. Obrađen je i veliki broj praktičnih vežbi u okviru WinCC i SIMATIC S7 radnog okruženja unutar Totalno Integrisane Automatizacije. Obrađena je i interakcija WinCC-a sa drugim SIMATIC komponentama i na taj način je sagledan kompletan upravljački sistem unutar postrojenja.

Između ostalog polaznici se upoznaju sa načinom uspostavljanja komunikacije između SCADA sistema i programabilnih logičkih kontrolera, Tag Management-om (alatom za kreiranje promenljivih koje se razmenjuju između PLC-a i SCADA sistema, kao i internih promenljivih), Graphic Designer-om (alatom za kreiranje kompletnog grafičkog interfejsa), Alarm Logging-om (alatom za kreiranje alarmnog sistema), Tag Logging-om (alatom za arhiviranje procesnih vrednosti), Report Designer-om (alatom za generisanje izveštaja), Global script-ama (alatom za pozadinsko procesuiranje, korišćenjem C i VBS alata).

Po završetku kurseva, svi polaznici su dobili zvanične Siemens SITRAIN certifikate koji su priznati širom sveta.

Siemens d.o.o. Beograd nastavlja dugogodišnju SITRAIN tradiciju koju je do sada prošlo više od 250 inženjera i tehničara od 2003. godine. Od ove godine je proširena ponuda kurseva koja sem standardnih kurseva i uključuje specijalizovane kurseve za Profinet, Safety sisteme, WinCC Flexible, SIMATIC PCS7 a u najavi su i kursevi za programiranje kontrolera u TIA portal radnom okruženju (ST7-TIAPRO1). Kursevi se izvode u Siemens training centru u Zemunu, Radoja Dakića 7. Uspostavljena je i saradnja Beogradskim univerzitetom te su predavači na kursevima, pored stručnjaka SIEMENS-a d.o.o. Beograd, profesori i asistenti sa katedra za Automatiku Elektrotehničkog i Mašinskog fakulteta u Beogradu.

Više informacija na www.siemens.rs/sitrain

12.04.2012.

Siemens AG (Berlin i Minhen) je globalni tehnološki lider koji je više od 170 godina prepoznatljiv po tehničkim unapređenjima, inovacijama, kvalitetu i pouzdanosti proizvoda i usluga koje pruža širom sveta. Kompanija je aktivna u više od 190 zemalja, sa fokusom na oblasti elektrifikacije, automatizacije i digitalizacije. Jedan je od najvećih svetskih proizvođača energetski efikasnih tehnologija i tehnologija koje čuvaju resurse. Siemens je broj 1 u proizvodnji ofšor turbina, vodeći dobavljač  kombinovanih cikličnih turbina za proizvodnju električne energije, vodeći provajder rešenja za prenos električne energije i lider u infrastrukturnim rešenjima i rešenjima u oblasti automatizacije i softvera za potrebe industrije. Kompanija je takođe vodeći isporučilac medicinske opreme iz oblasti imidžing dijagnostike - kao što su kompjuterizovana tomografija i imidžing sistemi magnetne rezonance – i lider u oblasti laboratorijske dijagnostike, kao i u oblasti kliničkih informacionih tehnologija. U fiskalnoj 2016. godini, koja se završila 30. septembra  2016., prihodi iz redovnog poslovanja iznosili su ukupno 79,6 milijardi evra, a dohodak od redovnog poslovanja 5,6 milijardi evra . Krajem septembra 2016., Siemens je imao oko 351.000 redovno zaposlenih širom sveta.  Više informacija možete naći na web stranici: www.siemens.com

Siemens je prisutan u Srbiji od 1887. godine, a 1996. je osnovan Siemens d.o.o. Beograd sa ciljem da neposrednim delovanjem doprinese bržem oporavku i razvoju privrede i infrastrukturnih sistema u Srbiji. U lokalnoj kompaniji trenutno radi oko 1.750 zaposlenih, u svim oblastima u kojima je aktivna i matična kuća. Više informacija možete naći na web stranici: www.siemens.rs