Siemens Srbija

 

Formular za prijavljivanje i slanje radova

Sva polja u formi su obavezna. Iz tehničkih razloga, molimo Vas, popunjavajte formu latiničnim pismom.

Ime i prezime autora

Ako je članak delo grupe autora, navesti imena i prezimena svih koautora.

Broj fiksnog telefona

Broj mobilnog telefona

Kontakt email

Naziv medija u kome je tekst objavljen

Datum kada je tekst objavljen

Elektronska kopija objavljenog rada u svom izvornom obliku (maksimalna veličina fajla: 7MB)

Rok za podnošenje prijava produžen je do 12. septembra 2016.
Nakon 12. septembra 2016. neće biti prihvaćena nijedna prijava, bez obzira na razlog.